pregnancy

NYHED / FORSKNING: 1454 mødre og deres børn indgik i amerikansk undersøgelse.

MAN FORDOBLER RISIKOEN for hjernelidelsen ADHD hos sit barn, hvis man under svangerskabet har et stort forbrug af mobiltelefoni, eller hvis man generelt udsættes for større mængder af ikke-ioniserende stråling.

Det er konklusionen i ny rapport, forskere fra den californiske vidensinstitution, Kaiser Permanente, netop har offentliggjort i det anerkendte medicintidsskrift
Journal of the American Medical Association (JAMA).

Studiet fandt også øget risiko for astma og hudlidelsen atopisk eksem.

1454 mødre og deres børn indgik i undersøgelsen.

Studiet undersøgte ikke, om forandringer for eksempel kunne se ses på celleniveau.

Studiet konstaterer alene, at der rent statistisk var ringere helbred i gruppen af børn, hvor mødre havde udsat sig mest for kilder til mobilstråling eller radiofrekvente elektromagnetiske felter.

 

Objektiv måling var en styrke og en svaghed

Som en styrke ved studiet fremhæver forskerholdet, at børnenes ADHD-diagnoser er stillet af læger og ikke af deltagerne selv.

En anden styrke er, at kvinderne bar målere, som kunne rapportere objektivt om kvindernes udsættelse for elektromagnetiske felter.

Forskerholdet anfører dog også, at der ikke har været fuldkommen kontrol over, hvor meget kvinderne i forsøget eksponerede sig selv for stråling. Det betegner forskerholdet som en svaghed ved studiet.

Det nye resultat fra Kaiser Permanente er langt fra det eneste graviditetsstudie, som har fundet sammenhæng mellem trådløst udstyr og lidelser hos de senere fødte børn.

En stor befolkningsundersøgelse med over 55.000 kvinder, som blev offentliggjort i 2019, viste sammenhæng mellem mobiltelefoni og for tidlige fødsler.

En overordnet disput i videnskaben diskuterer, om disse fund skyldes elektromagnetiske felter eller andre årsager, som kan knyttes til brug af mobiltelefoner.