Tabt Tråd

Kritisk journalistik og analyse om det trådløse miljø

Om Tabt Tråd

Tabt Tråd er et uafhængigt, kritisk journalistisk univers, som stiller spørgsmål ved sundheds- og miljøafklaringen af den trådløse udrulning.

Tabt Tråd er 100 pct. reklamefri og non-profit, privat blogging uden nogen art af kommerciel aktivitet, og der er ikke tilknyttet en dagligt tilgængelig redaktion. Artikler publiceres ad hoc og uden fast udgivelsesfrekvens.

Tabt Tråd er et nichemedie, der udgives på et grønt, liberalt demokratisk grundlag og redigeres uafhængigt af organisatoriske interesser.

Tabt Tråd eksisterer som hjemmeside og som socialt medieunivers på Facebook og Twitter. Til sammen udgør alle medieplatforme Tabt Tråd som journalistisk univers.

Tabt Tråd er tilmeldt Pressenævnet og bekender sig til almene presseetiske principper og står til ansvar for dem. Tabt Tråd adskiller journalistik fra kommentarstof med tydelighed.

Tabt Tråd ønsker ikke at facilitere en ærekrænkende og stødende diskussion i kommentarsporene på sine social mediekanaler og tager derfor ansvar for at opretholde en god og faktabaseret debatkultur.

 

Tabt Tråds grundholdning:

“Det er en objektiv kendsgerning, at den trådløse udrulning på få årtier har forandret miljøet radikalt på konkrete, målbare parametre.

Det trådløse samfund betragter, i henhold til politisk fastsatte grænseværdier, de subtermiske styrkeniveauer af ikke-ioniserende stråling som et miljøråderum, fordi der ikke er etableret skadelige virkninger af radiofrekvent stråling på subtermisk styrkeniveau.

Det er et grundliggende samfundsproblem for sundhed og miljø, fordi videnskabelige topinstitutioner finder det sandsynligt, at ikke-ioniserende stråling på subtermisk niveau har været årsag til skadelige effekter i kontrollerede forsøg.

WHO anser det i øvrigt for muligt, at ikke-ioniserende stråling på subtermisk styrkeniveau er årsag til kræft.

Tabt Tråd tager folkesundhedens og miljøets parti og for borgernes ret til at kunne vælge, men Tabt Tråd tager ikke stilling til egentlig videnskabelige spørgsmål.”

 

Tabt Tråds publicistiske mission:

“Tabt Tråd vil være et nødvendigt supplement til etablerede medier, som orienterer den danske offentlighed om henholdsvis den videnskabelige, den politiske og den folkelige miljøbekymring over den trådløse udrulning, nationalt og internationalt.

Tabt Tråds dækning er væsentlig for samfundsdebatten, fordi oplysning om den internationale miljøbekymring over den trådløse udrulning på berettiget vis kunne tænkes at få indflydelse på den danske offentligheds stillingtagen”.

 

Tabt Tråds publicistiske hovedværdier er:

“At sortere kritisk i nyhedsstrømmen og referere begivenheder korrekt og loyalt over for kildematerialet og på baggrund af god journalistisk kildekritik”.

“At afsøge den trådløse udrulning for miljøkritiske punkter og vedholdende at stille kritiske og bekymrede spørgsmål, indtil bekymrede videnskabsfolk, politikere og folk finder bekymringen udtømt”.

“Overordnet at forholde sig værdi- og holdningsneutralt til teknologi og øvrige aspekter end miljøspørgsmål”.

 

Tabt Tråd forventer af sine følgere på sociale medier:

  • At de tager medansvar for en saglig, sund og oplysende demokratisk debat.
  • At man i rimelig grad sikrer sig, at de fakta, man skriver i læserkommentarer også er korrekte og bragt med almen, sund kritisk sans.
  • At hver fugl synger med sit næb og udtrykker sig forskelligt. Men altid med respekt for andre mennesker og holdninger.
  • At de deler Tabt Tråd-nyheder med følgekommentarer, som er i overensstemmelse med fakta.

 

Læserbrev/debatindlæg/kronik:

Tabt Tråd modtager læsernes debatindlæg, men forbeholder sig retten til at forkorte indsendte indlæg og retten til at afvise debatindlæg, som ikke lever op til gængse kvalitetskrav.

Mail: wedege@gmail.com.

 

Billeder:

Tabt Tråd anvender fortrinsvis billeder, frigivet som public domain. Rettighedsinformationer fremgår, hvis rettigheder er reserveret.

 

Annoncer/reklamer:

Tabt Tråd har ingen kommercielle aktiviteter.

 

Persondata:

Tabt Tråd råder alene over besøgsstatistik og ikke over data om unikke personer. Tabt Tråd indsamler ikke, registrerer ikke og anvender ikke persondata.

 

Klagevejledning:

Kontakt Tabt Tråd direkte på mail eller telefon. I tilfælde af at Tabt Tråd afviser en klage, kan den indbringes for Pressenævnet. Det er en betingelse for Pressenævnets klagebehandling, at klagemulighederne hos mediet er udtømte. Tabt Tråd tilbyder et rimeligt genmæle på forlangende.

 

Kolofon:

Redaktør David Wedege (ansvarshavende).

Mail: wedege@gmail.com. Tlf.: 36 98 76 24.

 

Om redaktøren:

David Wedege har siden 2009 været journalist og nyhedsredaktør i førende danske mediehuse. Lokalreporter ved Thisted Dagblad. Christiansborg-reporter for Nordjyske Stiftstidende og Fyens Stiftstidende. Projektarbejder hos Politiken. Nyhedsreporter i Danmarks Radio. Journalist og nyhedsredaktør hos Nordjyske Mediers businessmedier (Licitationen – Byggeriets Dagblad, Mestertidende, Jern & Maskinindustrien, Supply-Medier). Skribent hos POV International. Specialkommunikatør for virksomheder i møbel- og designbranchen. Anmelder af litteratur og udstillinger om design, møbelkunst og arkitektur.

 

Senest redigeret 8. december 2019.

%d bloggers like this: